Přirodne twory z rukow torhali

póndźela, 14. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale 5 000 ludźi je zawčerawšim, sobotu, nazymske wiki přirody w Stróži wo pytało. Tam dožiwichu tohorunja pólsko-łemkowsku folklornu skupinu  Kyczera, kotraž  tež wosrjedź wikowarjow zahudźi.  Foto: Constanze Knapppowa Nimale 5 000 ludźi je zawčerawšim, sobotu, nazymske wiki přirody w Stróži wo pytało. Tam dožiwichu tohorunja pólsko-łemkowsku folklornu skupinu Kyczera, kotraž tež wosrjedź wikowarjow zahudźi. Foto: Constanze Knapppowa

Tysacy zajimcow su sobotu na přirodowe wiki do Stróže pola Hućiny ćahnyli. To drje je so za wšitkich zadaniło, mjez druhim regionalnych wudźěłkow a łemkowskeje kultury dla.

Stróža (CK/SN). „Wulkotnu naladu“, chwaleše sej tež Marion Frenzelowa. Wikowarka z Přezdrěnka w Radworskej gmejnje bě prěni raz na Stróžanskich přirodowych wikach, hdźež poskićeše wjace hač połsta družin marmelady ze swójskeje ­produkcije. Kombinacije z bozanku a z jara strowymi aronija-jahodami jej kupcy runjewon z rukow torhachu. Marion Frenzelowa předawa swoje wudźěłki ­hewak zwjetša na Budyskich zelenych wikach a dodawa je někotrym biowobchodam. ­Jako nowačka na 18. nazymskich wikach přirody w Stróži bě wona „dospołnje spokojom“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND