Wjesnu kónčinu w zwjazku wuwić

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Malešanska gmejna je přepodała nadawk, zdźěłać koncept za kooperaciju z Wulkodubrawskej a Radworskej komunu.­ To pak so wšitkim njelubi, dokelž­ boja so wulkogmejny.

Malešecy (CK/SN). Gmejny Malešecy, Wulka Dubrawa a Radwor chcedźa wjesnu kónčinu na swojim teritoriju wuwić, zo bychu wobydlerjam kubłanje, wikowanje, strowotnistwo a dalše infrastrukturne wobłuki w přiměrjenej zdalenosći zaručili. Kak hodźało so to najlěpje docpěć a kak nadawki hač ke kulturje a sportej wurunanje rozdźělić, ma Drježdźanska měšćanskowuwićowa towaršnosć STEG w koncepće zdźěłać. Tónle nadawk dósta wona wčera wot Malešanskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND