Klětu ćežke časy za gmejnu

štwórtk, 08. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin dyrbi 2016 bjez dochodow z přemysłoweho dawka wuńć

Trjebin (AK/SN). Ze zjawnym listom chcedźa so wjesnjanosća Slepjanskeho regiona na krajnych a zwjazkowych po­litikarjow wobroćić. „Chcemy swoju tuchwilnu ćežku situaciju w zwisku z brunicu rysować a swoje předstawy wo přichodźe rozłožić“, rjekny Trjebinska wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) wčera na po­sedźenju gmejnskeje rady. Dalši zjawny list pósćelu Vattenfallej. W nim póńdźe wo to, zo ma gmejna energijowemu koncernej­ přemysłowy dawk lońšeho lěta­ wróćić.

Po wuprajenjach z gmejnskeje rady dyrbi Trjebinska komuna 800 000 eurow z lěta 2014 wróćo płaćić. „Lětsa ličimy při přemysłowym dawku z tójšto mjenje dochodami“, rozłoži komornica Carmen Petrick. Kónc prěnjeho połlěta mějachu w gmejnje 1,460 milionow eurow do­chodow a 1,427 milionow eurow wudawkow. „Wuslědk drje je najprjedy raz pozitiwny, ale wotpisanja přiliča so hakle kónc lěta. Potom budźe wuslědk wo tójšto špatniši“, praji komornica. Jako po­zitiwny rysowaše wona mjezywuslědk nastupajo wopłóčki. Tam mějachu dotal 63 000 eurow dochodow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND