Serbšćinu wědomišo wužiwać poručenje

štwórtk, 08. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dwurěčnosć, politisku kulturu a krizu ćěkancow tematizowali

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Dwurěčnosć steješe wčera w srjedźišću fachoweho schadźowanja Budyskeho wokrjesa w Pančicach-Kukowje. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Regina Krawcowa běštaj na nje wšitkich čłonow serbskich dźěłowych kruhow a gmejnskich a měšćanskich přiradow, wšitkich wjesnjanostow a měšćnostow Budyskeho wokrjesa kaž tež čłonow Sakskeje serbskeje rady přeprosyłoj. Wobdźěliłoj staj so sobu społnomócnjena za wukrajnikow Anna Pietak-Malinowska a nawoda nowowutworjeneho zarjada za wukrajnikow Lars Eibisch.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND