Potrjeba kmótřistwa za ćěkancow dale přiběra

póndźela, 19. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo iniciatiwy „Budyšin wostanje pisany“ rozłožichu zajimcam, kak kmótřistwa za ćěkancow funguja.  Foto: Carmen Schumann Čłonojo iniciatiwy „Budyšin wostanje pisany“ rozłožichu zajimcam, kak kmótřistwa za ćěkancow funguja. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Dźesać zajimcow wob­dźěli so sobotu na informaciskim zarjadowanju w Budyskim Kamjentnym domje­, na kotrymž rozłožichu čłonojo wobydlerskeje iniciatiwy „Budyšin wostanje pisany“ móžnosće, kmótřistwo za ćěkancow přewzać. Při tym so wujewi, zo su w domach za požadarjow azyla tuchwilu přewažnje młodźi mužojo, ale kmótřistwo přewzać chce­dźa předewšěm žony. Ke kmótřistwu dóńdźe sobotu mjez jeničkim muskim zajimcom a syriskim ćěkancom, kiž je bjez žony, za to pak ze swojim wosomlětnym synom w Němskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND