Klětu dźeń wotewrjenych duri w Drobach

srjeda, 21. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Zarjadnistwo Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ dóstanje nowy kompjuter a moderny serwer. Tole su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Tuchwilu wužiwany kompjuter pochadźa z lěta 2003 a njeje dźensnišim žadanjam hladajo na organizowanje šulskeho wotběha hižo zrosćeny, kaž radźićeljo a hosćo zhonichu. Žadanje jednoho z radźićelow, šulu hladajo na stajnje zaso trěbne wudawki gmejny radšo do nošerstwa wokrjesa přepodać, žadyn wothłós njenańdźe.

Wjace diskusije zbudźi plan wobhospodarjerjow składa plastowych wotpadkow w Drobach. Tam chcedźa tři nowe hale twarić, zo móhli wotběhi lěpje organizować. Přitomni wobydlerjo Drobow so hóršachu, zo njemóža w lěću swoje terasy wulkeho mnóstwa muchow dla hižo wužiwać. Zamołwići skedźbnichu na swoje prócowanja, muchi z wotpowědnymi srědkami zaničować. Klětu nalěto chcedźa na dźeń wotewrjenych duri do zawoda přeprosyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND