Wočakuja 400 ćěkancow

pjatk, 23. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Grit Maroske (nalěwo), angažowaca so w zwjazku „Wojerecy pomhaja z wutrobu“, je wčera na prašenja wopytowarjow wotmołwjała.  Foto: Andreas Kirschke Grit Maroske (nalěwo), angažowaca so w zwjazku „Wojerecy pomhaja z wutrobu“, je wčera na prašenja wopytowarjow wotmołwjała. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy zaměstni hač do kónca lěta 400 ćěkancow w bywšim internaće wučomnikow płunoweho kombinata Čorna Pumpa. Wone pochaźeja zwjetša ze Syriskeje, z Iraka a Afghanistana. „Zwjetša budu to swójby. Jako prěnje wočakujemy 50 wosobow, z nich je dwanaće dźěći. Mamy wulki respekt před nadawkom, tola žadyn strach“, podšmórnje jednaćel Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) Łužica Torsten Ruban-Zeh na wčerawšim dnju wotewrjenych duri. Wokrjesny zwjazk AWO Łužica budźe dom ćěkancow wobhospodarjeć. Za to přistaji zwjazk nimo nawody domu dalšich štyrjoch sobudźěłaćerjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND