Starosć wo wěstotu dale wobsteji

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Delnja Hórka (CS/SN). Atmosfera wosta měrna a konstruktiwna. To je hłowny facit wobydlerskeje zhromadźizny wčera wječor w Delnjej Hórce. Dźěše wo dom za požadarjow azyla, kotryž chcedźa w něhdyšim Parkowym hotelu na přemysłowej přestrjeni zarjadować. Kaž zastupjer­ wobhospodarjenskeje towaršnosće zdźěli, nabudźe wotpowědne zrěčenje 1. nowembra płaćiwosć. Prěni ćěkancy pak prawdźepodobnje hakle srjedź nowembra zaćahnu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND