Starosć wo wěstotu dale wobsteji

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Delnja Hórka (CS/SN). Atmosfera wosta měrna a konstruktiwna. To je hłowny facit wobydlerskeje zhromadźizny wčera wječor w Delnjej Hórce. Dźěše wo dom za požadarjow azyla, kotryž chcedźa w něhdyšim Parkowym hotelu na přemysłowej přestrjeni zarjadować. Kaž zastupjer­ wobhospodarjenskeje towaršnosće zdźěli, nabudźe wotpowědne zrěčenje 1. nowembra płaćiwosć. Prěni ćěkancy pak prawdźepodobnje hakle srjedź nowembra zaćahnu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND