Hrodowu nóc wjace njespěchuja

srjeda, 11. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trójce je Serbski ludowy ansambl dotal hrodowu nóc na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje přewjedł. Hač so klětu dalše tajke zarjadowanje wotměje, je skerje dwělomne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND