Krótkopowěsće (25.11.15)

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa kniha wušła

Varnsdorf. „Druhe swěty“ rěka nowa čěskorěčna kniha Róže Domašcyneje, kotrejež předstajenje dožiwi minjeny pjatk něhdźe 30 zajimcow we Varnsdorfskej měšćanskej knihowni. Je to 64. publikacija knihownje. Milan Hrabal je z wjacorych zběrkow spisowaćelki zestajał bajki, basnje, eseje a druhe teksty. Kniha móžeše wuńć z podpěru Čěsko-němskeho fondsa přitomnosće a města Varnsdorfa.

Statny sekretar na wopyće

Pančicy-Kukow. Na přeprošenje zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Alojsa Mikławška je statny sekretar w kultusowym ministerstwje dr. Frank Pfeil dźensa Łužicu wopytał. Mjez druhim pobyštaj wobaj w spěchowanskej šuli­ klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje, hdźež wuknje 34 dźěći.

Bamž do Afriki lećał

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND