Njemóža rozšěrjenju kormjernje zadźěwać

pjatk, 27. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo chcedźa smjerd a wobchad redukować

Róžant (aha/SN). Ze saněrowanjom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini mějachu so čłonojo gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant na swojim wčera­wšim posedźenju znowa zaběrać. Hačrunjež běchu woni planowane předewzaće jednaćela kormjernje Hagena Roßmanna zas a zaso wotpokazowali, ma Budyski krajnoradny zarjad předwidźane twarske podłožki nanajpozdźišo klětu w januaru wupołožić.

Spočatk lěta 2014 bě nawodnistwo ratarskeho předewzaća próstwu k nastajenju wobtwarjenskeho plana zapodało. Gmejnska rada je loni w aprylu wo tym wuradźowała a předwidźane změny wotpokazała. Spočatk meje tohole lěta so radźićeljo z planowanymi podłožkami wospjet zaběrachu. Ratarske předewzaće chce na městnje třoch starych chlěwow tři nowe natwarić. Tamne štyri maja so modernizować a tak wuhotować, zo su imisiske předpisy dodźeržane. Dale natwarja juchowej jamje, dosahacej za mnóstwo juchi dźewjeć měsacow. Tuchwilu plahuja w Ralbicach 6 900 swini, po ponowjenju a powjetšenju ma kapa­cita na 11 400 skoćatow rozrosć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND