Pytaja noweho šefa gmejny

štwórtk, 17. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wotstup wjesnjanosty mnohim krótkodobny a njewočakowany

Łaz (AK/SN). Po wšěm zdaću 24. apryla 2016 wola wobydlerjo Łazowskeje gmejny noweho wjesnjanostu. Njedóstanje-li žadyn z kandidatow trěbnu wjetšinu hłosow, dyrbja 8. meje hišće raz wolić. Nowy šef gmejny měł po móžnosći 1. junija swoje zastojnstwo nastupić. Tole podšmórny wčera dotalny wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) na krótkodobnje zwołanym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

Po tym zo je Budyski wokrjesny sejmik Wićaza minjenu póndźelu za noweho prěnjeho přirjadnika wuzwolił, wón 4. januara tónle nadawk přewozmje. Wot awgusta 2001 bě wón Łazowski wjesnjanosta. Wčera so Wićaz gmejnskim radźićelam za wotewrjene a fairne zhromadne dźěło dźakowaše. „Naše diskusije běchu stajnje wěcowne. Nadźijam so, zo sej radźićeljo tele wašnje wobchowaja“, Wićaz rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND