Krótkopowěsće (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

„Serbski wósadnik“ wušoł

Choćebuz. Prěnje wudaće noweho serbskeho cyrkwinskeho łopjena z mjenom „Serbski wósadnik“ předleži. Z nim chcedźa wo serbskim cyrkwinskim žiwjenju we wosadach ewangelskeje Berlinsko-braniborskeje-šleskeje Hornjeje Łužicy informować­, kaž w předsłowje rěka. Wudawaćel­ je Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi.

Potrěbnych wobdarił

Špindlerův Mlýn. Njewšědnje šćedriwy bě tele dny předewzaćel Alexandr Bílek­ z čěskich Kyrkonošow. W swojim hotelu w Špindlerovym Mlýnje zmóžni wón štyrceći wopušćenym a chudym ludźom pjeć dnjow trajacy darmotny přebytk. Někotrym z nich je samo jězbne kóšty zarunał. Akciju bě Bílek internetnje nastorčił.

December na rekordnym puću

Offenbach. Lětuši hodownik ma najlěpše wuhlady, so z najćoplišim decembrom po zahajenju zapisowanja stać. Dotalny rekord běchu lěta 1934 z přerěznje 4,8 stopnjemi naměrili, piše němska wjedrarnja w Offenbachu. Aktualny december ma hižo nětko wyši přerězk. Miłe wjedro ma tež w januaru dale trać, byrnjež na něšto nišim niwowje.

Profijowe zrěčenje podpisał

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND