Spěwy wulku radosć zbudźili

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wichorojty přiklesk žnějachu wčera po koncerće w Radworskej „Meji“ spěwarjo Meje a Ralbičanski młodźinski chór. Akterojo kaž přihladowarjo dźakowachu so wosebje dirigentomaj Pětrej Cyžej a Jadwize Ledźborjec (1. a 2. wotpr.).  Foto: Rafael Ledźbor Wichorojty přiklesk žnějachu wčera po koncerće w Radworskej „Meji“ spěwarjo Meje a Ralbičanski młodźinski chór. Akterojo kaž přihladowarjo dźakowachu so wosebje dirigentomaj Pětrej Cyžej a Jadwize Ledźborjec (1. a 2. wotpr.). Foto: Rafael Ledźbor

Chór Meja a Ralbičanski młodźinski chór zhromadnje koncertowałoj

Radwor (BH/SN). Radworski chór Meja wuhotowa wčera zaso swój tradicionalny hodowny koncert, lěpje prajene koncertaj. Po dobrej tradiciji přichwatachu popołdnju hłownje swójby z dźěćimi a seniorojo na žurlu wjesneho hosćenca „Meja“, zo bychu sej po kofeju a wosušku program lajskich wuměłcow lubić dali. Tež wječor je jara wjele hosći přišło, tak zo přihotowane městna spočatnje njedosahachu. Swjatočny bě zaćah Mejanow pod nawodom Pětra Cyža ze swěčkami w ruce na ćmowu žurlu, jako spěwachu wujimki z Detlefa Kobjeloweje twórby „Gwězdka“. Woni pokročowachu ze znatymi hodownymi spěwami, kotrež na tradicionalne wašnje, ale tež w modernym wobdźěłanju přednjesechu. Při tym so sadźby za cyły chór ze žónskimi a muskimi hłosami wotměnjachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND