Spěwy wulku radosć zbudźili

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wichorojty přiklesk žnějachu wčera po koncerće w Radworskej „Meji“ spěwarjo Meje a Ralbičanski młodźinski chór. Akterojo kaž přihladowarjo dźakowachu so wosebje dirigentomaj Pětrej Cyžej a Jadwize Ledźborjec (1. a 2. wotpr.).  Foto: Rafael Ledźbor Wichorojty přiklesk žnějachu wčera po koncerće w Radworskej „Meji“ spěwarjo Meje a Ralbičanski młodźinski chór. Akterojo kaž přihladowarjo dźakowachu so wosebje dirigentomaj Pětrej Cyžej a Jadwize Ledźborjec (1. a 2. wotpr.). Foto: Rafael Ledźbor

Chór Meja a Ralbičanski młodźinski chór zhromadnje koncertowałoj

Radwor (BH/SN). Radworski chór Meja wuhotowa wčera zaso swój tradicionalny hodowny koncert, lěpje prajene koncertaj. Po dobrej tradiciji přichwatachu popołdnju hłownje swójby z dźěćimi a seniorojo na žurlu wjesneho hosćenca „Meja“, zo bychu sej po kofeju a wosušku program lajskich wuměłcow lubić dali. Tež wječor je jara wjele hosći přišło, tak zo přihotowane městna spočatnje njedosahachu. Swjatočny bě zaćah Mejanow pod nawodom Pětra Cyža ze swěčkami w ruce na ćmowu žurlu, jako spěwachu wujimki z Detlefa Kobjeloweje twórby „Gwězdka“. Woni pokročowachu ze znatymi hodownymi spěwami, kotrež na tradicionalne wašnje, ale tež w modernym wobdźěłanju přednjesechu. Při tym so sadźby za cyły chór ze žónskimi a muskimi hłosami wotměnjachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND