Ludźo dyrbja za woboru płaćić

štwórtk, 21. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kóšty za zasadźenje kameradow wobličić je dźeń a komplikowaniše

Kubšicy (CK/SN). Hdyž dobrowólna woh­njowa wobora při wobchadnym njezbožu technisku pomoc skići a na přikład wuběžany wolij wotstroni, dóstanu wobydlerjo Kubšiskeje gmejny zličbowanku. K tomu je kóžda komuna winowata. Gmejnscy radźićeljo drje su na swojim wčerawšim posedźenju nowe wustawki wo popłatkach za zasadźenja wobornikow wobzamknyli. Kelko dokładnje pak ma jednotliwc płaćić, njehodźi so bjeze wšeho rjec. Za wobličenje popłatka dyrbja komplikowane směrnicy nałožować. Kak to funguje, je radźićelam wčera student Budyskeje powołanskeje akademije Patrick Brosam rozłožił. Wón wukonja praktiski dźěl swojeho dualneho studija w Kubšiskim gmejnskim zarjadnistwje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND