Tójšto pjenjez za jědźernju

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rumnosć chcedźa tež za zjawne zarjadowanja wužiwać

Wulka Dubrawa (CK/SN). Jědźernju Wulkodubrawskeju šulow chcedźa saněrować a zmodernizować. Wona zwjazuje 1957 nastatu zakładnu šulu a twarjenje z lěta 1912. Wutwarić chcedźa ju tak, zo dóstanu so šulerjo z jědźernje ze zakładneje a swobodneje wyšeje šule do pod škitom pomnikow stejaceho twarjenja, bjeztoho zo dyrbja přez dwór. Tež přichodnje chcedźa jědźernju jako tajku wužiwać, ale tohorunja jako awlu za wobě kubłanišći kaž tež za zarjadowanja towarstwow a gmejny. Architekta Claudia Freund-Klein je projekt gmejnskim radźićelam na wčerawšim posedźenju wobšěrnje předstajiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND