Tójšto pjenjez za jědźernju

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rumnosć chcedźa tež za zjawne zarjadowanja wužiwać

Wulka Dubrawa (CK/SN). Jědźernju Wulkodubrawskeju šulow chcedźa saněrować a zmodernizować. Wona zwjazuje 1957 nastatu zakładnu šulu a twarjenje z lěta 1912. Wutwarić chcedźa ju tak, zo dóstanu so šulerjo z jědźernje ze zakładneje a swobodneje wyšeje šule do pod škitom pomnikow stejaceho twarjenja, bjeztoho zo dyrbja přez dwór. Tež přichodnje chcedźa jědźernju jako tajku wužiwać, ale tohorunja jako awlu za wobě kubłanišći kaž tež za zarjadowanja towarstwow a gmejny. Architekta Claudia Freund-Klein je projekt gmejnskim radźićelam na wčerawšim posedźenju wobšěrnje předstajiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND