Kulturne namrěwstwo zachować

wutora, 09. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Towarstwam z Hamorskeje gmejny dać městnosć za zetkawanja a zarjadowanja najwšelakorišeho razu je zaměr projekta, kotryž chce Hamorska gmejnska rada zwoprawdźić.

Hamor (AK/SN). Swobodna wyša šula Hamor ma so na zetkawanski centrum wuwić. K tomu je so gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuznała. Z jednym wzdatym hłosom radźićeljo schwalichu, za něhdźe 14 000 eurow planować cyłkowny objekt, tepjenje, přewětrjenje, sanitarne připrawy a elektrotechniku. „W prěnim twarskim wotrězku chcemy wohnjoškitne připrawy ponowić, fasadu energetisce saněrować a druhi horni poschod šulskeho twarjenja na zetkawanski centrum wutwarić“, rozłoži nawodnica twarskeho zarjada gmejny Cortina Kokles. Předwidźane je dale energetiske saněrowanje woknow, durjow a třěchi. Wšitko ma so tak wuhotować, zo maja tež zbrašeni w chorobnych stołach abo ludźo, kotřiž spatnje běhaja, bjez kóždehožkuli zadźěwka přistup do twarjenja. Za wšitke tele naprawy chce gmejna spěchowanske srědki z kooperaciskeho programa Interreg Pólska–Sakska zasadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND