Saněrowanje tuńše hač planowane

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (nalěwo) pokaza zajimowanym woby d lerjam a čłonam měšćanskeje rady saněrowane rumnosće w pincy Lessingoweho doma.  Foto: Uwe Menschner Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (nalěwo) pokaza zajimowanym woby d lerjam a čłonam měšćanskeje rady saněrowane rumnosće w pincy Lessingoweho doma. Foto: Uwe Menschner

Lessingowy dom w Kamjencu je dosaněrowany. Minjene měsacy su w twarjenju, w kotrymž stej Lessingowy muzej a měšćanska biblioteka zaměstnjenej, škody włóžnoty dla wotstronili.

Kamjenc (UM/SN). Čas włóžnych sćěnow a blakow plěsniwca su w Kamjenskim Lessingowym domje nimo. W zwisku z nětko zakónčenym saněrowanjom su tam dospołnu izolaciju a skóncowane wopłóčkowe roły wuměnili, zo bychu dalšej włóžnoće w sćěnach zadźěwali. Nutřka su włóžny wobmjetk sćěnow wotstronili, městna přećiwo plěsniwcej škitali a znowa wobmjetali. Nowy přewětrjenski system zaruči nětko lěpšu klimu w domje.

„Rozsud za tule inwesticiju njebě lochki“, rozłoži wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan). Wšako dyrbja hladajo na přichodne nadawki – wosebje nastupajo twar šulow – priority sadźeć. Při inwesticijach zašłych lět pak njemóhł nichtó Kamjencej wumjetować, zo kulturu zanjechaja. Nimo toho pytaja za móžnosćemi, muzej a biblioteku rozšěrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND