Znowa po błóće a přez zadźěwki

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Poradźene zarjadowanja směš runjež wospjetować. Tohodla wotměje so lětsa w Hózku znowa wubědźowanje ­blackbirdrun. Porno lońšej premjerje su lětušu čaru samo podlěšili.

Hózk (SN/MWj). Běhać, krosnować, łazyć, jachlić – njedźelu, 4. septembra, zaso tak daloko budźe. Potom kołowokoło Hózka zaso po błóće łaža, přez zadźěwki krosnuja a po Čornym Halštrowje płuwaja. Po lońšej premjerje powjedźe druhi blackbirdrun wobdźělnikow znowa prěki a podłu po krajinje wokoło Kulowskeho měšćanskeho dźěla. Chrobli a wušikni běharjo dyrbja so dwójce přez parcours bědźić, zdźěli organizator Roland Salowsky. Po puću čaka na nich 15 nic runjewon lochkich zadźěwkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND