Wiki móžnosćow hižo lěpše časy dožiwili

póndźela, 29. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wobdźělnikami wikow móžnosćow we Wojerecach bě Čornochołmčanske towarstwo Krabatowy młyn. Foto: Ulrike Herzger Mjez wobdźělnikami wikow móžnosćow we Wojerecach bě Čornochołmčanske towarstwo Krabatowy młyn. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (UH/SN). Wjele wobłukow zjawneho a socialneho žiwjenja by bjez čestnohamtskeho dźěła lědma fungowało. Towarstwa najwšelakorišeho razu při tym wšitke starobne skupiny zwjazuja. To pak jenož funguje, dołhož je dosć aktiwnych čłonow. Jich nawabić je jedyn ze zaměrow wikow móžnosćow, kotrež bě město Wojerecy 1995 do žiwjenja zwołało. Tež pěstowanje serbskich nałožkow a tradicijow je tak wjetšu zjawnu kedźbnosć nazhoniło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND