Bodo prazwěrjenc w lěću wopušći

pjatk, 01. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Mały Wjelkow (SN). Dypkownje k zahajenju lětušeje sezony w Małowjelkowskim prazwěrjencu maja tam wosebitu nowosć, kotraž pak njeje jeno zwjeselaca. Z jednym smějatym a jednym płakacym wóčkom je Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć, kotraž so wo prazwěrjenc stara, dźensa zdźěliła, zo woblubowana maskotka Bodo­ pra­zwěrjenc spočatk julija wopušći.

Za Boda dóstachu poskitk kaliforniskeho filmoweho studija Sony Pictures k sobuskutkowanju we wospjetowanju kultoweje serije z 1980tych lět „ALF“. Kajka­ budźe dokładna koncepcija noweje serije, filmowe studijo wězo njepřeradźa. Wěste je: ALF, pochadźacy jako zwonkazemski poprawom z planeta Melmac, zeznaje Boda we wobłuku napjateho ­pućowanja po zemskich stawiznach a wozmje jeho pozdźišo sobu na nowy ­planet, kotryž chcetaj wobaj zhromadnje wotkryć. Zrěčenja su mjeztym podpisane a prěnje filmowe přihoty w městačku Culver City, hdźež ma Sony Pictures ­Animation Inc. swoje sydło, su hižo za­běželi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND