140. wustajeńca w rjedźe „Mała galerija“

wutora, 12. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšan Marko Bruk rozłoži čłonce Njeswačanskeho towarstwa přećelow domi zny a kultury Rejzy Gottschlingowej swojej mólbje.  Foto: Lucija Rubinowa Budyšan Marko Bruk rozłoži čłonce Njeswačanskeho towarstwa přećelow domi zny a kultury Rejzy Gottschlingowej swojej mólbje. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). W rjedźe „Mała galerija“ wotewrěchu zawčerawšim w Njeswačanskim hrodźe prěnju wustajeńcu lěta 2016. Prěni raz prezentuja swoje mólby seniorojo města Budyšina a cyłeho wokrjesa, zdźěla tež ze zdalenišich kónčin. Cyłkownje wustaja w hornim poschodźe hrodu 43 wuměnkarjow swoje twórby. Woni mjenuja prezentaciju „To je mój swět – moje žiwjenje“. Wopytowar wuhlada wjace hač sto wobrazow, akwarele runje tak kaž rysowanki a wolijowe twórby. Tale mnohotnosć a wšelakorosć motiwow wotbłyšćuje lubosć seniorow k molowanju. Mjez wustajerjemi staj Helena Palmanowa a Marko Bruk z Budyšina. Wopytowar Šćěpan Dej z Radworja, kotryž sam jara rady we wólnym času moluje, wustajeńcu jara chwaleše.

Při powitanju hosći předsyda Njeswačanskeho towarstwa přećelow domizny a kultury Dieter Petschel na to skedźbni, zo je so „Mała galerija“ w hrodźe 1978 zrodźiła. Njedźelu wotewrjena přehladka je mjeztym hižo 140. w tymle rjedźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND