Chcedźa jasnosć wo brunicy

srjeda, 04. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zo Vattenfall swoju brunicowu spartu čěskemu koncernej EPH předa, je mjeztym jasne. Slepjanska gmejna a jeje wobydlerjo pak maja nětko ćim wjace wotewrjenych prašenjow.

Slepo (AK/SN). Wo přichodźe brunicoweje jamy Wochozy II chcedźa wobydlerjo Slepoho a tamniša gmejna bórze jasnosć měć. „Wo dalewjedźenju jamy dyrbi so ručež móžno rozsudźić“, podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera na posedźenju gmejnskeje rady. „Tuchwilna situaciju płaći nas wjele čuwow, předewšěm staršich ludźi, kotřiž chcedźa jako přesydlency znowa twarić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND