Wužadani do přichoda myslić

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacore wažne temy stejachu na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady. Spočatnje wobhonichu so w nowej pěstowarni wo tuchwilnym stawje dźěłow.

Chrósćicy (JK/SN). Po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) wotpowěduje tuchwilny staw planej, molerske dźěła postupuja a dłóžbarjo pilnje dźěłaja. Přiwšěm wujewja so nowy problem. Zo móhli pěstowarnju z meblemi wuhotować, běchu spěchowansku próstwu stajili. Ta pak bu wotpokazana a gmejna ma nětko cyłu sumu 38 000 eurow sama zwjesć. Mobiliar wšak měješe so po połojcy spěchować. Na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady chcedźa wobzamknyć, srědki ze spěchowanja po zakonju wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy, kotrež běchu zwoprědka za ponowje- nje dróhi z Chrósćic do Hórkow zapla­nowali, za mobiliar pěstowarnje wužić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND