Ludźo pochadźeja ze 130 krajow

pjatk, 27. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W Choćebuzu ze swojimi 100 000 woby- dlerjemi je tuchwilu 5 400 wukrajnych ludźi, kotřiž pochadźeja z dohromady 130 krajow, štož wučinja 5,5 procentow wšeho wobydlerstwa.

Choćebuz (HA/SN). Najwjetši dźěl wukrajnych žonow, muži a dźěći pochadźa ze Syriskeje, Pólskej, Ruskeje, Ukrainy a Afghanistana. Nimo toho studuje na Braniborskej techniskej uniwersiće BTU něhdźe 2 000 młodych ludźi z 80 krajow. Wo tym rozprawješe na wčerawšim posedźenju měšćanskeho parlamenta Serb Jan Šurman, kiž je w měšćanskim zarjadnistwje zamołwity za integraciju. Nastupajo ličbu aktualnych ćěkancow wón informowaše, zo maja předewšěm w by­dlenjach něhdźe 1 500 ćěkancow zaměstnjenych. Lětsa je 280 z nich do města přišło. Podźěl swójbow wučinja 60 procentow. Šurman w tym zwisku zdźěli, zo w Choćebuzu tuchwilu koncept za integraciju ćěkancow zdźěłuja. Hač do kónca lěta chcedźa jón wobzamknyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND