Skutki lubosće njezabyte

srjeda, 01. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zaramikowany wobraz Worklečanskeje kapałki přepoda wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wčera knježnam z rjadu Božeje před widźiwosće, z kotrymiž so wjesnjenjo z mejskim nyšporom a zhromadnym kofejom rozžohnowachu.  Foto: Alfons Handrik Zaramikowany wobraz Worklečanskeje kapałki přepoda wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wčera knježnam z rjadu Božeje před widźiwosće, z kotrymiž so wjesnjenjo z mejskim nyšporom a zhromadnym kofejom rozžohnowachu. Foto: Alfons Handrik

Wjes so ze sotrami z rjadu Božeje předwidźiwosće rozžohnowała

Worklecy (aha/SN). „Wšo ma swój čas. Rjany bě čas z wami, tu w kapałce Božu mšu swjećić a zhromadnje so modlić. Swój čas we Worklecach sće so swěru starali wo chorych a wšón čas z wami bě nam wobohaćenje. Z wami so rozžohnujo wěmy, zo naš kruće zwjazowacy přećelski poćah wostanje“, praji wčera popołdnju farar dr. Daniel Dzikiewicz na mejskim nyšporje we Worklecach.

W połnje wobsadźenej kapałce rozžohnowachu so Worklečenjo na dwurěčnym nyšporje z tamnišimi sydom sotrami z rjadu Božeje předwidźiwosće. Mjeztym zo poda so pjeć z nich po sobotnym oficialnym rozžohnowanju do maćerneho domu w Münsteru, wostanjetej dwě z nich w Serbach a přesydlitej so do Domu swj. Ludmile w Chrósćicach.

Dr. Beno Wałda hódnoćeše na kóncu nyšpora woporliwe skutkowanje sotrow, při čimž njeje wotpohladnje słowa styskniwosće a tyšnoty do srjedźišća stajił, ale słowa dźaka­ a připóznaća.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Hanka Handrikowa a Monika Šołćina so w mjenje towarstwa Naša knjeni na lipje Worklečanskim sotram za jich skutkowanje dźakowaštej.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND