Prěni raz lěs a drjewo w srjedźišću swjedźenja

štwórtk, 09. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Thomas Freund je w Rěčicach hižo z motorskej piłu drjewjaneho žorawja rězbarił. Njedźelu budźe wón tam znowa z hosćom. Foto: Marion Gierth Thomas Freund je w Rěčicach hižo z motorskej piłu drjewjaneho žorawja rězbarił. Njedźelu budźe wón tam znowa z hosćom. Foto: Marion Gierth

Rěčicy (SN). Dokelž so z drjewom zwisowace temy a móžnosće wužiwanja drjewa derje do kulisy Rěčičanskeho Erlichtec dwora z jeho kładźitymi chěžemi hodźa, wuhotuja tam njedźelu, 12. junija, prěni raz drjewowy a lěsny swjedźeń. Cyły dźeń móža so zajimcy wo wuznamje drjewa wobhonić a sej wobhladać, na kak rozdźělne wašnje móžeš tule surowiznu wužiwać.

Na stejnišću k sobučinjenju Katrin Lattermann­ z wokrjesneho lěsniskeho zarjada rozłoži, kotry wuznam strowy lěs za čłowjeka ma. Konje Schmidtec swójby z Dubca (Daubitz) móžeš při ćahanju drjewjanych zdónkow wobkedźbować a potom widźeć, kak Wolfgang Krone z Kodersdorfa zdónki w swojim mobilnym rězaku na deski rozrěza. Kulturna kupa Einsiedel wustaja wjacore fantazijepołne modele hrajkanišćow, štomowych domow a skulpturow, kotrež su po cyłej Europje požadane. Runje tajki eksportny šlager z regiona běchu něhdy drjewjane twary Nišćanskeje firmy Christoh & Unmack, wo čimž rozprawja pućowanska wustajeńca w Rěčičanskej kolesowanskej bróžni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND