Wopony skedźbnjeja na swjedźeń

srjeda, 22. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tak mjenowany Krabatowy štom su tele  dny na Kulowskim torhošću na stajili.  Foto: Heinz Hirschfeld Tak mjenowany Krabatowy štom su tele dny na Kulowskim torhošću na stajili. Foto: Heinz Hirschfeld

Kulow (HH/SN). Zo so lětuši Krabatowy swjedźeń wot 12. do 14. awgusta w Kulowje wotměje, drje je dawno znate, wšako tam hižo cyłe lěto tónle wulki podawk přihotuja. Nětko póčnje so jedyn z wjerškow lětušeho měšćanskeho žiwjenja tež wonkownje wotbłyšćować. Minjeny pjatk su mjenujcy sobudźěłaćerjo komunalneju twarskeju zawodow Kulowa a gmejny Njebjelčic na Kulowskim torhošću tak mjenowany Krabatowy štom stajili. Na wjace hač dźesać metrow wysokim stołpje přičinjene su wopony tych městow a gmejnow, kotrež su z čłonom Krabatoweho towarstwa. Mjez druhim su to Njebjelčicy, Rakecy a Wojerecy. Na dalšej tafličce napisane su mjena towarstwow a zarjadnišćow, kiž Krabatowemu towarstwu přisłušeja, kaž na přikład Křesćansko-socialny kubłanski skutk a Ćišćanske kulturne towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND