Janske zela znamjo zboža

wutora, 28. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hosćo wobdźiwachu janske zela, jako jim přistajena Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije Ina Bartsch rozkładźe, kak su zrosćene.  Foto: Lucija Rubinowa Hosćo wobdźiwachu janske zela, jako jim přistajena Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije Ina Bartsch rozkładźe, kak su zrosćene. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Runja minjenym je Njeswačanska přirodoškitna stacija z Budyskim nakładnistwom Lusatia tež lětušu swjatojansku nóc na rybarskim dworje w Małym Holešowje wuhotowała. Přistajena přirodoškitneje stacije Ina Bartsch rozkładźe zajimowanym připosłucharjam wšelakore nałožki tuteje nocy kaž tež kuzło nazběranych zelow a jich mocy. Nakładnik dr. Frank Stübner předstaji skrótka swoje nakładnistwo Lusatia. Znata hornjołužiska spisowaćelka Annelies Schulz z Hołbina čitaše zajimawe wurězki ze swojeje knihi „Dopomnjenki na dźěćatstwo“, mjez druhim derje hodźacy so přinošk na tymle wječoru „Łučna apoteka mojeje wowki“. Rjeńšeho městna k dopominanju na swoju wowku njenamakaš hač wječor w ćišinje wo­srjedź Božeje stwórby. Tež ze serbskich bajow znatu připołdnicu spisowaćelka ze swojeho wida wopisowaše. W ćichej nocy wšitcy wćipnje připosłuchachu a ptački k tomu swój nócny spěw zanošowachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND