Wulkotne dožiwjenje na łuce

srjeda, 29. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Ze spěwom „Přećel“ kaž tež z modernymi němskimi kěrlušemi z dźělnym přełožkom su serbske šole hromadźe z Drježdźanskim dźěćacym chórom a kapału Patchwork dźensniše putniske kemše w Róžeńće wobrubili. Foto: SN/Maćij Bulank Ze spěwom „Přećel“ kaž tež z modernymi němskimi kěrlušemi z dźělnym přełožkom su serbske šole hromadźe z Drježdźanskim dźěćacym chórom a kapału Patchwork dźensniše putniske kemše w Róžeńće wobrubili. Foto: SN/Maćij Bulank

Biskop Reinelt z wjace hač 2 000 dźěćimi-putnikami Božu mšu swjećił

Róžant (SN/mwe). Wjace hač 2 000 dźěći z cyłeje Sakskeje a biskopstwu Drježdźany-Mišno přisłušaceje kónčiny Durinskeje bě so dźensa dopołdnja do Róžanta podało, zo bychu na hnadownym městnje swoje putnikowanje dožiwili. Tajke so kóžde druhe lěto wotměwa, a nimo Róžanta swjeća holcy a hólcy wulku putnisku Božu mšu we wotměnje z Wechselburgom. Dźensa bě jeje hłowny celebrant něhdyši Drježdźansko-Mišnjanski biskop Joachim Reinelt. Prědował je dźěćacy dušepastyr biskopstwa Ralph Kochinka. Kemše na rjenje wuhotowanej Róžeńčanskej putniskej łuce – byrnjež so rano hišće mócnje dešćowało – wobrubichu Drježdźanski dźěćacy chór a serbske šole. Berlinska kapała Patchwork spě­warjow přewodźeše. Mjez próstwami běchu tež serbske. Prjedy hač so putnikowanje popołdnju z nyšporom zakónči, mó­žachu so dźěći we wobłuku mnohich zaběrow tež kreatiwnje pospytać.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Při swjatym woprawjenju na Róžeńčanskej putniskej łuce je něhdyši biskop Joachim Reinelt tež wšitke mjeńše dźěći žohnował.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND