Pod hołym njebjom rejwać

póndźela, 04. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći z Drježdźan běchu prěnje, kotrež wčera po dešćiku nowe rejwanišćo na dworje Małowjelkowskeje sotrownje wuspytachu Foto: Carmen Schumann Dźěći z Drježdźan běchu prěnje, kotrež wčera po dešćiku nowe rejwanišćo na dworje Małowjelkowskeje sotrownje wuspytachu Foto: Carmen Schumann

Nowy slěd zarjadowanjow je so wčera w Małym Wjelkowje zahajił. Tam móžeš nětko stajnje njedźelu popołdnju wot 14 do 19 hodź. na zahrodźe tam­nišeje sotrownje rejwać a k tomu čaj a kofej pić.

Mały Wjelkow (CS/SN). Po dobrym wothłosu lońšeje lětnjeje kofejownje na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje je sej wobydler Mike Salomon za lětsa nowosć wumyslił. W zajimawej atmosferje runje tak dźiwjeje kaž romantiskeje zahrody móžeš sej přichodne njedźele kofej, čaj tykanc słodźeć dać a k tomu rejwać. Za to je Salomon ekstra rejwanske jewišćo natwarił. Te wšak wužiwaštej po wčerawšim dešćiku najprjedy raz dwaj porikaj sotrow z Drježdźan. Jich starši běchu do Małeho Wjelkowa přijěli, dokelž přisłušeja Drježdźanskej tango-scenje. Z interneta běchu zhonili, zo tu DJ tež tango-hudźbu hraje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND