Wuspěch jeno zhromadnje móžny

srjeda, 06. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rozdźělne měnjenja k přemysłowej přestrjeni pjeć serbskich gmejnow

Pančicy-Kukow (JK/SN). W lěće 2003 dojednachu­ so gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe na to, wutworić­ zhromadnu přemysłowu pře­strjeń. Zaměr měješe być, zo zasydla so tam předewzaća, kotrež dołhodobnje dźěłowe městna a gmejnam dochody z přemysłoweho dawka zawěsćeja. Gmej­na­ Njebjelčicy bě w tym nastupanju wosebje­ aktiwna. Na jeje teritoriju blisko Miłoćic namakachu tehdy dwaj hektaraj wulku płoninu, kotruž dachu wuměrić a wotpowědnje spřihotować. Po tym so ničo wjace njesta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND