Z koordinaciju njespokojom

pjatk, 08. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

List zarjadniskeho zwjazka zasadźenja wobornikow njewjedrow dla

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Po wulkimaj njewjedromaj 23. meje a w nocy na 26. junij su wohnjowi wobornicy w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe přiběrajcy njespokojom z dźěłom Wojerowskeje integrowaneje wuchowanskeje centrale. Wjacorych njedostatkow dla při alarmowanju wobornikow su wjesnjanosća pjeć gmejnow nětko­ list zestajeli a jón wotrjadnikej za porjad­ a wěstotu Budyskeho wokrjesa Renéjej Burkej, zastupowacemu wokrjesnemu wohnjowobornemu hašenskemu mištrej Volkerej Lutterbergej kaž tež šefej Wojerowskeje powołanskeje wohnjoweje wobory Dieterej Kowarkej pósłali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND