Z koordinaciju njespokojom

pjatk, 08. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

List zarjadniskeho zwjazka zasadźenja wobornikow njewjedrow dla

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Po wulkimaj njewjedromaj 23. meje a w nocy na 26. junij su wohnjowi wobornicy w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe přiběrajcy njespokojom z dźěłom Wojerowskeje integrowaneje wuchowanskeje centrale. Wjacorych njedostatkow dla při alarmowanju wobornikow su wjesnjanosća pjeć gmejnow nětko­ list zestajeli a jón wotrjadnikej za porjad­ a wěstotu Budyskeho wokrjesa Renéjej Burkej, zastupowacemu wokrjesnemu wohnjowobornemu hašenskemu mištrej Volkerej Lutterbergej kaž tež šefej Wojerowskeje powołanskeje wohnjoweje wobory Dieterej Kowarkej pósłali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND