Pěstowarnja na hračkach steji poručenje

štwórtk, 14. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna dyrbi rozmyslować, kak škody po njewjedromaj wotstronić

Wotrow (SN/MWj). Při njewjedrje 23. meje a w nocy na 26. junija bu Wotrowska pěstowarnja, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, dwójce z wodu a błótom zapławjena. Zo móža so tam scyła wo dźěći starać, je wulka zasłužba staršich, kubłarkow a přistajenych gmejny, kotřiž su dom z wulkim angažementom rjedźili a rumowali. Přiwšěm wostanu škody njepřewidźomne a dyrbja so wotstronić. Kak měło so to stać, wo tym rozmyslowachu gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND