Fota za marketing

pjatk, 15. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja nowe wobrazy z města a wokoliny

Wojerecy (SN/MWj). Za najwšelakorišimi fotami z města a wokoliny pytaja nětko we Wojerecach. „Z wobrazami ma so mnohostronskosć města, jeho dźělow a wokoliny wuzběhnyć. Předewšěm maja zezběrane wobrazy žiwjenje we wo­kolinje Wojerec do srjedźišća stajić“, rěka w nowinskej zdźělence měšćanskeho zarjadnistwa.

Wužiwać maja so zapodate twórby za marketingowe zaměry města. Jako prěnje chcedźa z nimi internetne strony znowa wuhotować, zo móhli wonkowny wobraz města wobšěrnišo, pisanišo a bóle awtentisce prezentować. Tole hodźi so po słowach hospodarskeje spěchowarki Franziski Tennhardt we wšelakich wobłukach wotbłyšćować. Jako motiwy předstaja sej wona zjawne twarjenja, kulturne a sportowe zarjadowanja, fotografije z wokolnych wsow, přirodne wobrazy z Dubrjenskeho bahna abo z łužiskeje jězoriny kaž tež lokalne hospodarstwo. Wuraznje mjenuje Tennhardt motiwy wo serbskich nałožkach abo dalšich wobłukach serbskeho žiwjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND