Žony lóštny program předstajili

póndźela, 25. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 30 Sulšečanskich žonow bě pod hesłom „Bur na žeńtwje“ pod nawodom Carmen Brösanoweje lóštny program zawučowało a wčera popołdnju w přepjelnjenym stanje na wjesnym swjedźenju předstajiło.  Foto: Alfons Handrik Něhdźe 30 Sulšečanskich žonow bě pod hesłom „Bur na žeńtwje“ pod nawodom Carmen Brösanoweje lóštny program zawučowało a wčera popołdnju w přepjelnjenym stanje na wjesnym swjedźenju předstajiło. Foto: Alfons Handrik

Na lětušim, wot časa přewróta kóždolětnje přewjedźenym wjesnym swjedźenju móžachu so organizatorojo jónu nad spodobnym lětnim wjedrom a wosebje přiběracej ličbu wopytowarjow na wšěch třoch dnjach hač do wčerawšeje njedźele wjeselić.

Sulšecy (aha/SN). Wjesny předstejićel Jurij Brösan hódnoćeše, zo su wšitcy čłonojo wjesneho kluba, ale wosebje tež ně- hdźe 50 čłonow wopřijacy młodźinski klub ze swojim hakle lětsa wuzwolenym předsydu Feliksom Šěnom bytostnje k poradźenju swjedźenja přinošowali.

K zazběhej wubědźowaše so pjatk dźesać wohnjowobornych cyłkow w hašenju. Wuměnjenje bě, zo běchu wšitcy wobdźělnicy starši hač 40 lět. Jako najlěpši wopokazachu so Kobličenjo před hosćićelskimi Sulšečanami a wobornikami z Brěžkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND