Liča z mjenje ćěkancami

wutora, 26. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Zamołwići Zhorjelskeho wokrjesa chcedźa ćěkancow dale decentralnje zaměstnić. „To je so w praksy jako dobre wopokazało“, rjekny Werner Genau, decernent za porjad, twarstwo, wobchad a škit před katastrofami, tele dny nowinarjam w Zhorjelcu.

We wokrjesu Zhorjelc přebywa tuchwilu 2 129 požadarjow azyla. 67 procentow z nich je w bydlenjach zaměstnjenych. Wot januara hač do junija registrowachu 691 nowych ćěkancow a 790, kotřiž su wokrjes zaso wopušćili.

Dosć kritisce rozestaja so Werner Genau z wobličenjemi a prognozami Swobodneho stata Sakskeje. Te wšak zamołwitych wokrjesow zamyleja. Tak běchu Zhorjelskemu wokrjesej hišće w nowembrje 2015 na wšě 2 146 nowych požadarjow azyla připowědźili. „Na zakładźe dołhodobnych prognozow bychmy 5 500 nowych městnow zarjadować dyrbjeli. Komuny su stajnje posledni dźěl rjećaza. Swobodny stat ćěkancow rigoroznje dale posrědkuje.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND