Dowěra do jednaćelstwa ćerpjeła

srjeda, 10. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Je zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej­ wodźe Budyskemu krajnoradnemu­ zarjadej wšitke trěbne podłožki za pruwowanje přewostajił abo nic?

Porchow (AK/SN). Prawniski dohlad Budyskeho krajnoradneho zarjada žada sej wot zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) korektne a předpisam wotpowědne wobličenje nastupajo rozpušćenje swojich wosebitych wudawkow. Runočasnje kritizuje wokrjes zaměrowy zwjazk pobrachowacych reakcijow dla, byrnjež k tomu wjacore razy napominał, kaž list z 29. junija wupokazuje. Na wčerawšej zhromadźiznje AZV je so jeho jednaćel Hans-Jochen Schöne k tomu wuprajił. „Zo reagowali njejsmy njetrjechi“, wón podšmórny. Hižo­ w januaru bě hospodarski pruwowar na nastork AZV stejišćo zabrał. „13. julija smy wokrjesej wšitke podłožki přepodali“, Schöne potwjerdźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND