Planuja dalšej atrakciji při hrodźe

srjeda, 17. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jakubecec twjerdźizna w Mortkowje je so w běhu krótkeho časa na turistiski magnet wuwiła. Nětko chce mějićel tam dalšej atrakciji natwarić. Za to je so wčera tež Łazowska gmejnska rada wuprajiła.­

Łaz (AK/SN). Ze srjedźowěkowskim sydlišćom a ze symboliskej cyrkwju ma so Jakubecec­ twjerdźizna w Mortkowje rozšěrić. K tomu je so Łazowska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuznała. Ze štyrjomi wzdatymi hłosami radźićeljo wobzamknychu, naćisk změnjeneho twarskeho plana zjawnje wupołožić. „Njebudźe-li žanych zadźěwkow, móhło spočatk přichodneho lěta twarske prawo předležeć“, rjekny Radebergski planowar Berthold Haß.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND