Swěrnym kupcam dźakowna

pjatk, 19. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim wobchodźe čuje so Marja Hrjehorjowa zbožowna. Wosrjedź wěcow, kotrež  sej ludźo pola njeje rady kupja abo skazaja, je so wona stała z pomocnicu a dowěrnicu – a to nic jenož nošerkow narodneje drasty. Njech so jeje nadźija na spomóžnu naslědnicu spjelni. Foto: Jan Kral W swojim wobchodźe čuje so Marja Hrjehorjowa zbožowna. Wosrjedź wěcow, kotrež sej ludźo pola njeje rady kupja abo skazaja, je so wona stała z pomocnicu a dowěrnicu – a to nic jenož nošerkow narodneje drasty. Njech so jeje nadźija na spomóžnu naslědnicu spjelni. Foto: Jan Kral

Róžant (JK/SN). Po wšěch Serbach znaty a wosebje mjez nošerkami narodneje drasty woblubowany wobchod je tón Marje Hrjehorjoweje w Róžeńće. Nimale štwórć lětstotka poskića Worklečanka potrjebu wšědneho dnja kaž tež drastu za wšitke generacije, wosebje pak dźěle katolskeje narodneje drasty abo nadobu za křesćanske swjedźenje a sakramenty.

Pomału, ale wěsće hotuje so Marja Hrjehorjowa na wuměnk. Klětu spočatk julija tak daloko budźe. Do toho woswjeći wona 6. měrca hišće slěborny wobchodny jubilej. Róžeńčanski wobchod je był a ma po woli Marje Hrjehorjoweje wostać dale synonym za poskitk pomocy w naležnosćach serbskeje drasty a katolskich swjedźenjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND