Wulka hara, mało spara

pjatk, 19. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nuknica (SN). Hudźbny festiwal při Nukničanskej skale Nukstock je skónčnje „dorosćeny“. Hižo 18. raz wotewrje towarstwo barakka lětsa wrota swojeho swjedźenišća, a to kaž kóžde lěto posledni kónc tydźenja w žnjencu, potajkim 26. a 27. awgusta. Štóž pak sej mysli, zo tam nětko wšitko měrnišo a rozumnišo wotběži, so myli. Wšako njepřijědu hudźbnicy sku­piny Dzieciuki z Běłoruskeje do Łužicy, zo bychu tu jeno sedźeli a bachtali. Ně, při jich měšeńcy punka a běłoruskeje folklory hłowy a nohi jenož tak zalětuja.

Wo haru postara so dale trashmetalowa band Mörkhimmel z Prahi. To móža so hižo wšitcy na cyłoćěłowu 100deci­belowu masažu wjeselić. Trochu dalši puć tež hudźbnicy Lötfett z delnjołužiskeho Lubina na so bjeru, zo bychu na punk-ty­piske wašnje rozkładli, čehodla Łužica smjerdźi. A zo njebychu jenož na to poskali, što so w dalokim swěće stawa, ale tež zhonili, što je doma noweho, su sej skupinje Leika z Budyšina, Cat’s eye nebula z Wotrowa a dalše přeprosyli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND