Mitozeum ze žiwym saurierom

štwórtk, 25. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chětro njewšědna je woclowa konstrukcija, z kotrejž nastawa nowe zachodne twarjenje prazwěrjenca w Małym Wjelkowje. Mjez woclowe stołpy zatwarja folijowe zawki, kotrež pozdźišo z powětrom napjelnja.  Foto: SN/Maćij Bulank Chětro njewšědna je woclowa konstrukcija, z kotrejž nastawa nowe zachodne twarjenje prazwěrjenca w Małym Wjelkowje. Mjez woclowe stołpy zatwarja folijowe zawki, kotrež pozdźišo z powětrom napjelnja. Foto: SN/Maćij Bulank

Na twarnišću noweho zachoda Małowjelkowskeho prazwěrjenca

Mały Wjelkow (SN/MWj). Dypkownje k spočatkej klětušeje sezony, 1. apryla 2017, ma nowe zachodne twarjenje Małowjelkowskeho prazwěrjenca hotowe być. Ale hižo nětko je wone atrakcija. Ludźo móža přez dźěry w płoće hladać, kak konstrukcija rosće. „Twar so pozitiwnje na naš marketing wuskutkuje, a njejsym tuž zły, zo traje dlěje, hač spočatnje wotpohladane“, praji jednaćel Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) Volker Bartko.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Sta tonow najwšelakorišich woclowych elementow su za nowy zachod Małowjelkowskeho prazwěrjenca trěbne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND