Wopytowarjow bóle informować

pjatk, 26. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec je na swojim wčerawšim posedźenju­ namjetowała, kak móhli wopytowarjow města wobšěrnišo wo Serbach­ wobhonić.

Wojerecy (AK/SN). We wobydlerskim centrumje Piwarska 1 měli so wopytowarjo přichodnje hłubšo a dokładnišo wo Serbach informować móc. Za to zasadźa so přirada za serbske naležnosće města Wojerec. „Chcemy kulturnu fabriku jako wobhospodarjerja a Domowinsku župu „Handrij Zejler“ pohnuć, zo so w tym nastupanju­ angažujetej. Wonej měłoj za kmanymi wobsahami a za spěchowanskimi móžnosćemi pytać“, podšmórny Dirk Nasdala, předsyda serbskeje přirady, po wčerawšim posedźenju. „Dźensa smy najprjedy raz wo prěnich myslach rěčeli.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND