Zajimawa pokazka w cyrkwi

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Eberhard Zobel we wustajeńcy wo Wilhelmje Waltheru, kotraž je tuchwilu w Smječkečanskej cyrkwi widźeć.  Foto: Andreas Kirschke Eberhard Zobel we wustajeńcy wo Wilhelmje Waltheru, kotraž je tuchwilu w Smječkečanskej cyrkwi widźeć. Foto: Andreas Kirschke

W hornjołužiskim regionje njeje runjewon wšědne, zo w cyrkwi wustajeńcu pokazuja. Jedna tajka wo sławnym molerju a rysowarju je nětko w Smječkečanskim Božim domje widźeć.

Smječkecy (AK/SN). Jeho najsławniša twórba je Ćah wjerchow w Drježdźanach, hdźež su widźeć sakscy regenća wot lěta 1127 hač do 1904. Stawizniski moler, rysowar­ a wučer prof. Wilhelm Walther (1826–1913) je w Sakskej, Čěskej a Šwicarskej hłuboke slědy zawostajił. „Wón bě jara mnohostronska, swětej wotewrjena a kreatiwna wosobina. W našej cyrkwi wisa jeho wolijowa mólba ‚Dobry pastyr‘ z lěta 1901“, praji Eberhard Zobel z Kamjenca. Wot lěta 1984 je wón čłon cyrkwinskeho předsydstwa Smječkečanskeje ewangelskeje wosady. Hač do kónca lěta skedźbnja tam wustajeńca na žiwjenje a skutk Wilhelma Walthera.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND