Pěstowarnju ponowja

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawki za saněrowanje dźěćaceho dnjoweho přebywanišća rozdawali

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Sćěhi wulkeje wody po sylnych zliwkach w meji a juniju tohole lěta su čłonow gmejnskeje rady Pančicy-Kukow na jich wčerawšim posedźenju na wjacore wašnje zaběrali. Po tym zo bu Wotrowska pěstowarnja dwójce wot wody a błóta zapławjena, steješe chutnje na hračkach, hač móža ju dale wjesć. Tale starosć je mjeztym z blida.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND