Na dźěl stawiznow njezabyć

póndźela, 05. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Přehlad wo podawkach zašłych lět w Miłorazu staj Enrico Kliemann a Andreas Schneidewind (wotlěwa) w Slepjanskej cyrkwi připrawiłoj.  Foto: Andreas Kirschke Přehlad wo podawkach zašłych lět w Miłorazu staj Enrico Kliemann a Andreas Schneidewind (wotlěwa) w Slepjanskej cyrkwi připrawiłoj. Foto: Andreas Kirschke

Z nutrnosću přesydlenje Miłoraza před poł lětstotkom wopominali

Slepo (AK/SN). Mjeńšinu dołho knježeše ćišina, jenož Miłoraski zwón bě słyšeć. „Prosymy za politisce zamołwitych, zo bychu sobučłowjesce a rozumnje jednali za přichod Miłoraza a za přichod našeje wosady“, předčita wjesny předstejićer Waldemar Locke wčera w Slepjanskej cyrkwi jednu ze štyrjoch próstwow. Z hnujacej Božej słužbu dopominaše tamniša wosada hromadźe z Miłoraskej wjesnej radu na prěnje dźělne přesydlenje Miłoraza před połsta lětami a na přeměstnjenje jeho pohrjebnišća.

Lěta 1966 měješe Miłoraz hišće 545 wobydlerjow. Z wotewrjenjom Wochožanskeje brunicoweje jamy bu najprjedy Nowoměšćanska štwórć wsy přesydlena, štož potrjechi 21 statokow ze 135 woby­dlerjemi. Jich přesydlichu do bydlenjow w Slepom a Běłej Wodźe kaž tež do Trjebina, Krušwicy, Mužakowa a druhdźe. „Woni dóstachu lědma wotrunanje. Runje za staršich potrjechenych bě to ćežki čas“, dopominaše so wčera 74lětny Hans-Peter Krause. Tehdy běštej so tež sportnišćo a bywše knježe kubło zhubiłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND