Kreatiwne susodstwo wuznamjenjene

wutora, 06. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku swojeho dobrowólneho ekologiskeho lěta we Wojerowskim zwěrjencu rozłoži Emily Seliger minjenu sobotu Ronnyjej Jurackej a dźowce Jenny (wotlěwa) kófer wo škiće družin zwěrjatow.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku swojeho dobrowólneho ekologiskeho lěta we Wojerowskim zwěrjencu rozłoži Emily Seliger minjenu sobotu Ronnyjej Jurackej a dźowce Jenny (wotlěwa) kófer wo škiće družin zwěrjatow. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Móhłrjec dwójne wjeselo knježeše minjenu sobotu na 38. zwěrjencowym swjedźenju we Wojerowskim zwěrjencu. Po třilětnej přestawce su tam tajki swjedźeń znowa organizowali. Nimo toho přijimaštej zwěrjenc a susodny měšćanski muzej zhromadnje wosebite wuznamjenjenje. Za zhromadnosć wobeju zarjadnišćow, za jeju kreatiwnu kooperaciju a za wutworjenje zhromadneje syće počesćištej jej inicia­tiwa „Němska – kraj idejow“ a Němska banka we wobłuku 11. cyłozwjazkoweho wubědźowanja „Wuznamjenjene městna w kraju idejow“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND