Jónu tak jónu hinak rozsudźili

srjeda, 14. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MWj). W jara emocionalnej diskusiji su čłonojo Radworskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju cyle rozdźělnej rozsudaj tworili, byrnjež so wo samsne wuchadźišćo jednało. We woběmaj padomaj zaběrachu so woni z twarskimaj próstwomaj w tak mjenowanym wonkownym wobłuku.

Łupjanski ratar chce bydlenski dom a pódlanske hospodarske twarjenja kaž tež halu natwarić, zo móhł swój ratarski zawod dale wjesć. Tejle próstwje radźi­ćeljo wotpowědowachu, wobkrućejo to z hospodarskim spěchowanjom domoródnych předewzaćelow. Druhu próstwu bě předewzaćel ze starych zwjazkowych krajow zapodał. Wón chce tohorunja we Łupoji hospodarski a běrowowy dom za swój lěsniski zawod natwarić. Tole pak radźićeljo raznje wotpokazachu, dokelž twarske wotpohlady pječa přirodu niča. Tomu měło so po słowach parlamentnikow na kóždy pad zadźěwać. Na naprašowanje SN mjenuje wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) tule diskusiju „wohańbjacu“ a „wot zawisće ćěrjenu“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND