Hydrawliski boran wosebita techniska žadnostka

srjeda, 21. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na jara lochko zrozumliwe wašnje rozłoži Alexander Käppler (naprawo) Markej Šimanej,  Marion Kutter, dr. Matthiasej Rößlerej a Alojsej Mikławškej (wotlěwa) funkciju tak mjenowaneho hydrawliskeho borana, kotryž dźěła po principje, wunamakanym  wot francoskeju bratrow Montgolfier. Foto: Jan Kral Na jara lochko zrozumliwe wašnje rozłoži Alexander Käppler (naprawo) Markej Šimanej, Marion Kutter, dr. Matthiasej Rößlerej a Alojsej Mikławškej (wotlěwa) funkciju tak mjenowaneho hydrawliskeho borana, kotryž dźěła po principje, wunamakanym wot francoskeju bratrow Montgolfier. Foto: Jan Kral

Kamjenc (JK/SN). Nimale 80 čłonow wopřijace Kamjenske stawizniske towarstwo je so minjeny čas ze stawiznami zastaranja Lessingoweho města z wodu zaběrało. Lětsa je tomu 550 lět, zo bu město prěni raz přez wodowód zastarane. K tomu su sej čłonojo towarstwa pod nawodom Marion Kutter zaměr stajili, wosebje techniske naprawy a studnje kaž tež wodowody a ze zastaranjom města zwisowace připrawy zachować. W přihotach na jubilej je zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk přeprosył prezidenta sejma dr. Matthiasa Röß­lera (wobaj CDU), zo by so na městnje wo aktiwitach towarstwa wobhonił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND