Zelena swěca za přemysło

srjeda, 28. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z předpisami za wobtwarjenje w Budyšinje-Lětonju je Kubšiska gmejna twarske prawo za zasydlenje přemysłowych předewzaćow wutworiła. Potencielneho inwestora tež hižo maja.

Kubšicy (CK/SN). Za lětanišćo Budyšin-Lětoń su Kubšiscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju twarski plan schwalili. Zaměr je, zo móža njewužiwane płoniny při starym tankowym składźe, za kotrež zwjazkowy lětarski zarjad přisłušny njeje, za přemysło wužiwać. Lisćina ze 24 kriterijemi naliča, što wšo dowolene njeje. Mjez druhim su to drobnowikowanje, masowe plahowanje skotu abo spalernja wotpadkow. Industrijne zawody smědźa so jenož we wobmjezowanej měrje zasydlić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND